Nieuws – 30 mei 2017

De allerlaatste Tortuca is verschenen. Ja, het is echt waar, na twintig jaar houdt Tortuca ermee op. Natuurlijk zouden we nog vele nummers kunnen maken met alle prachtige verhalen, gedichten en kunstwerken die ons dagelijks onder ogen komen. De werkelijkheid is echter weerbarstiger en simpeler: het ontbreekt ons aan tijd en menskracht om twee keer per jaar een kwalitatief hoogstaande uitgave te verzorgen, om op beurzen te staan, om subsidieaanvragen te schrijven. Graag hadden we gezien dat anderen onze plaats hadden ingenomen, maar alle pogingen om nieuwe redactieleden te vinden bleven helaas zonder resultaat.

Op zaterdagmiddag 30 september vindt ons slotfeest plaats in boekhandel Voorheen Van Gennep te Rotterdam, waar wij al zo vaak voor onze presentaties te gast waren. U bent van harte welkom. Aanvang 17.00 uur. Begin september versturen wij een extra, laatste nieuwsbrief met informatie over het programma.

Comments are closed.

Sitemap