Testudo 5

Testudo 5

De kat van Aboe Hoeraira – J.W. Goethe / Ard Posthuma e.a.

In 1816 kreeg Johann Wolfgang Goethe van zijn uitgever het vertaalde werk van de 14e-eeuwse Perzische dichter Hafez cadeau, diens Divan. Vanaf dat moment dompelde de Reus van Weimar zich onder in een cultuur die hem al zijn leven lang fascineerde. Het resultaat was zijn West-östlicher Divan.

Bijna tweehonderd jaar later heropende vertaler Ard Posthuma deze poëtische schatkist. Tegelijk nodigde hij ruim veertig dichters, vertalers, componisten en filosofen uit om op het werk van Goethe te reageren. Tortuca heeft deze tweeluiken gebundeld in De kat van Aboe Hoeraira, verschenen als deel 5 in onze Testudo-reeks.

Met bijdragen van: Robert Anker, Donald Bentvelser, Jana Beranová, H.C. ten Berge, Erik Bindervoet, Mark Boog, Anneke Brassinga, Tsead Bruinja, Frans Budé, Paul Claes, Ellen Deckwitz, T. van Deel, Drs. P, Anna Enquist, Eva Gerlach, Kees ’t Hart, Paul Hermans, Rozalie Hirs, Lucas Hüsgen, Anton Korteweg, Daan Manneke, Erik Menkveld, Neeltje Maria Min, Thomas Möhlmann, Leonard Nolens, Cees Nooteboom, Coen Peppelenbos, Ilja Leonard Pfeijffer, Jean Pierre Rawie, Alfred Schaffer, Victor Schiferli, Rob Schouten, Coen Simon, Peter Swanborn, Marjoleine de Vos, Nyk de Vries, Hans van de Waarsenburg, Florimond Wassenaar, Nachoem M. Wijnberg en B. Zwaal.

De bijdragen van vertalers Patrick Lateur en Hans Boland zijn te vinden in Tortuca # 32.

Deze uitgave kwam tot stand mede dankzij een bijdrage van het Goethe-Institut.

Comments are closed.

Sitemap